“Als accountant bepaal ik zelf de balans tussen duurzaamheids- en controlewerkzaamheden.”

Eveline Smits - Opdrachtleider Audit

“Als accountant bepaal ik zelf de balans tussen duurzaamheids- en controlewerkzaamheden.”

Eveline Smits - Opdrachtleider Audit

HET VERHAAL VAN...

Eveline Smits

Zo ervaren onze medewerkers het werken bij Newtone
Ik vind het supertof om te zien dat steeds meer klanten intrinsiek gemotiveerd zijn duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Bij sommige klanten merk je dat ze door een goede opzet van processen, taakverdelingen en de verankering ervan in de applicaties goed in beheersing zijn. Zo kunnen wij de controle efficiënt en effectief uitvoeren. Andere klanten kunnen we hierin juist nog tips geven om beter ‘in control’ te zijn. Dit maakt mijn werk zo variërend.
Vaak merk je dat onze klanten in het mkb nog zoeken naar hoe ze evenwichtig kunnen rapporteren over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij is het bijvoorbeeld belangrijk om de materialiteitsmatrix op te stellen, op basis van input van de stakeholders. Hieruit komen namelijk de belangrijkste thema’s voor het bedrijf naar voren. Soms zijn bedrijven namelijk geneigd om hele kleine zaken heel groot te maken en andersom. Er zijn ook klanten die helemaal niet bezig zijn met rapportering, maar wel duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben verankerd in hun DNA. Er zijn ook klanten die relatief onbekend zijn met CSRD en het ook nog helemaal niet (hoog) op hun agenda hebben staan. Zo kom je alle uitersten tegen.

Mijn rol als Senior Assistent Accountant Audit

Als medewerker van Newtone heb ik twee verschillende rollen met betrekking tot CSRD. Voor klanten die niet in mijn controleportefeuille zitten, help ik mee bij de opzet. Denk aan het proces voorafgaand aan de rapportage. Dit is essentieel voor het fundament van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven moeten namelijk terug naar de kern van hun bestaan, de meerwaarde. Vanuit die gedachte wordt een duurzaam verdienmodel scherp. Door stakeholders te betrekken in dit proces, brengen we de onderneming weer volledig ‘in tune’. Daaruit rolt de strategie en de doelstellingen die dit ondersteunen. Hierna kunnen we starten met de dataverzameling om de doelen ook meetbaar te maken. Ik mag bedrijven ondersteunen bij het uitvoeren van een stakeholderanalyse, waardoor zij hun materiële thema’s kunnen bepalen. Daarnaast ondersteunen we hen bij het in kaart brengen van risico’s en kansen, op basis waarvan bedrijven hun duurzame strategie kunnen formuleren. Bedrijven hebben ook hulp nodig bij het implementeren van processen, zodat ze hun niet-financiële prestatie-indicatoren meetbaar en controleerbaar maken. Daar hebben we als accountants vanuit financieel perspectief veel ervaring mee en die kennis zetten we dan ook in om bedrijven te helpen. Zo kunnen ze over hun doelen, beleid en resultaten gaan rapporteren.
Voor klanten bij wie ik jaarrekeningcontroles uitvoer, beoordeel ik het duurzaamheidsverslag. Dit lijkt wat meer op de jaarrekeningcontrole of de beoordeling van de jaarrekening, afhankelijk van de zekerheid die wordt verstrekt. Daarbij is het belangrijk dat wij ervoor zorgen dat de rapportage een juist en volledig beeld geeft van de onderneming en dat de rapportage betrouwbaar is. Met de CSRD-richtlijnen zorgen we ervoor dat rapportages vergelijkbaar worden en dat ze (minimaal) rapporteren over de belangrijkste zaken, bijvoorbeeld op basis van de branche waarin de onderneming actief is.

Klaar voor de toekomst

Ik vind dat we als accountants breder moeten kijken naar een klant. Als de aarde bijvoorbeeld 1,5 graden opwarmt, wat als maximum is gesteld voor de doelstellingen in het klimaatakkoord, heeft dit al een enorme impact op de aarde en daarmee op bedrijven. Het is belangrijk om dit te realiseren en mee te nemen naar klanten toe, want een onderneming moet daar namelijk nu al over nadenken, verantwoordelijkheid voor nemen en op acteren. Door sommige bedrijven wordt de CSRD-verplichting over een paar jaar als een ‘moetje’ gezien, maar eigenlijk is het verkrijgen van deze informatie essentieel voor het management om voorbereid te zijn op de toekomst. Ik zou het eerder zien als een voorrecht, waarmee je nog beter kan laten zien op basis waarvan de onderneming onderscheidend is.

Mijn werkweek

Als accountant bepaal ik zelf de balans tussen duurzaamheids- en controlewerkzaamheden. Binnen mijn duurzaamheidstaken begeleid ik dus, samen met de duurzaamheidsadviseurs, bedrijven om te komen tot een duurzaamheidsverslag of controleer ik een duurzaamheidsverslag. Door deze combinatie leer ik om vanuit meerdere perspectieven naar een onderneming te kijken. Dat wordt steeds belangrijker door klimaatveranderingen en voor de continuïteit van de onderneming, waarbij je ook weer op raakvlakken komt tussen de financiële cijfers en de niet-financiële informatie van een bedrijf.
Daarnaast heb ik voldoende uitdaging in het controleren. Het controleren van jaarrekeningen zie ik mezelf dan ook zeker nog de komende jaren doen. Als consument en medewerker zoek ik wel naar meer transparantie in de duurzaamheid en verantwoordelijkheid die een bedrijf neemt over de diensten en producten die ik afneem. Als accountant merk ik dat wij als beroepsgroep hierin een belangrijke bijdrage kunnen leveren, het publiek belang beter kunnen bedienen en daardoor onze meerwaarde als accountant blijven behouden. Bij Newtone krijg ik de kans om hieraan bij te dragen.

De kernwaarden van Newtone

Gedreven vakmanschap.

Wij ondersteunen jouw groei en ontwikkeling.

Menselijke betrokkenheid.

Wij zijn betrokken, afgestemd op jouw persoonlijke behoeften.

Impactvol eigenaarschap.

Hier kun je impact maken. Op je werk en op de wereld om je heen.

Onvoorwaardelijke samenwerking.

Creëer een betere toekomst door elkaar te blijven helpen.

Werk zoals jij wilt.

Op één van onze dertien kantoren, thuis of bij de klant.
Met dertien vestigingen zijn we groter dan je misschien denkt. Werken vanuit Limburg, Brabant of de Randstad? Het kan allemaal. Onze kantoren werken vanuit één visie, maar wel met ieder zo zijn eigen, lokale cultuur. En dat blijft. Zodat jij je thuis voelt, waar je ook werkt.

Op de hoogte blijven van nieuwe vacatures?