Wij hechten veel waarde aan jouw privacy, respecteren deze en zetten ons in om deze te beschermen en het correcte gebruik van persoonsgegevens te waarborgen. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze website en in het kader van onze dienstverlening. In dit privacy statement informeren wij je over manier waarop wij binnen de Newtone groep met jouw persoonsgegevens omgaan. De persoonsgegevens die Newtone verwerkt, zijn afhankelijk van de opdracht, waarbij wij niet meer persoonsgegevens zullen vragen dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht. Wij informeren je over het volgende:
  • Welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen;
  • Voor welk doeleinde deze gegevens door ons worden gebruikt;
  • Op basis van welke grondslag wij jouw gegevens gebruiken;
  • Met welke partijen wij jouw gegevens eventueel delen;
  • Hoe wij jouw persoonsgegevens beschermen; en
  • Welke rechten je hebt ten aanzien van jouw persoonsgegevens.
Met “wij”, “we”, “ons” en “onze” wordt in dit privacy statement verwezen naar Newtone.